- Å ha god innsikt i sitt eget næringsliv og vise interesse er veldig viktig. Når gode krefter går sammen i partnerskap er det mulig å få til utvikling, sier Bjørn Arild Gram. 

Både styrelederen i KS, Bjørn Arild Gram, og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, deltok på lanseringen på Gudbrandsdalstinget 23. mars.

Nøkkelen til god samfunnsutvikling

- Et godt samarbeid mellom kommunesektoren og næringslivet er selve nøkkelen til god samfunnsutvikling. Det er store muligheter i tiden fremover, sier Ole Erik Almlid.KS folkevalgtprogram har sammen med NHO utarbeidet en modul i folkevalgtprogrammet som heter «Næringsaktive kommuner» Denne bygger på malen i folkevalgtprogrammet og FoU-en «Vellykket kommunal næringsutvikling».

Gudbrandsdalstinget er en politisk arena som skal ta opp og fronte felles saker. To ganger i året møtes ordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og rådmenn fra Gudbrandsdalen for å diskutere og skaffe seg kunnskap om utfordringer og muligheter i regionen. Tirsdag stod næringsaktive kommuner på dagsorden. 

På dagsorden i kommunestyret og fylkesting

- Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt kommunal oppgave, men for mange folkevalgte og spesielt ordførere står dette sentralt.  Vi vil med denne modulen gi kommunene mulighet til å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyret. Det er i seg selv viktig at hele kommunestyret tar folkevalgt ledelse på dette område på lik linje med andre kommunale oppgaver, sier Bjørn Arild Gram.

Det vil nå være mulig å bestille en folkevalgtdag om næringsaktive kommuner for alle kommunestyrer og fylkesting.