Kommunesektorens etikkutvalg (nettside) inviterer kommunene i Innlandet til møte om temaer knyttet til etikk og antikorrupsjon. Her kan politiske og administrative ledere i kommunene sammen diskutere temaer de selv opplever som viktige eller vanskelige. Møtet vil være en arena for å dele godt arbeid og gode erfaringer.  

Etikkutvalget er oppnevnt av KS hovedstyre og skal bidra til å styrke arbeidet med etikk og antikorrupsjon i kommunene. Er viktig mål er å bidra til høy bevissthet og refleksjon om forvaltningsetiske spørsmål gjennom dialog med kommuner og fylkeskommuner. Å møte kommunene, og tilby en arena for spørsmål og refleksjon er et ledd i dette.

Arrangementet er gratis, men vi ønsker likevel at du melder deg på - følg lenka til https://response.questback.com/ks/ybzu84l68z

 

PROGRAM

10:00    Velkommen til etikkmøte på Hamar 

Ordfører Einar Busterud ønsker velkommen til Hamar

10:15    Hva er etikkutvalgets oppgave og hvordan kan utvalget bidra i etikkarbeidet

Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg

10:30    Etiske retningslinjer

 • Etiske retningslinjer – hvordan sikre gode prosesser og at de har praktisk betydning?
 • Korte innledninger
  - Runa Finborud, ordfører Os
  - Arne Skogsbakken, kommunedirektør i Søndre Land
 • Åpen diskusjon og innspill til og fra etikkutvalget

11:30     Lunsj

12:30    Eierskap, eierstyring og interkommunale selskap

 • Løfte fram og diskutere ulike utfordringer – hvordan sikre demokratisk styring, kontroll og høy etisk standard?
 • Korte innledninger
  - Anne Bjertnæs, varaordfører i Gjøvik
  - Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør Innlandet
 • Åpen diskusjon og innspill til og fra etikkutvalget

14:00    Slutt og vel hjem