Sted: Scandic Lillehammer Hotel

Hedmark og Oppland: Ordførerprogram - perioden 2019-2023

KS Hedmark og Oppland

Praktisk informasjon

Fra: 12. november 2019 kl. 09.30

Til: 13. november 2019 kl. 15.00

Sted: Scandic Lillehammer Hotel

Målgruppe: Ordførere i Hedmark og Oppland

Region: KS Hedmark og Oppland

KS Hedmark og Oppland vil gi et tilbud til nye og gjenvalgte ordførere som en del av vårt lokale folkevalgtprogram.

Programmet vil ta for seg tema som er særlig relevante for ordførerne og både gi faglig påfyll og ikke minst mulighet for å drøfte disse sammen med kollegaer i samme posisjon.

Målsettingen er bevisstgjøring og erfaringsdeling som skal bidra til at ordførerne lykkes som ordførere og blir bedre ordførere for hele kommunestyret og kommunens innbyggere. Ditt bidrag i diskusjonene er viktig for at dette skal bli vellykket.

Programmet består av tre deler;

  1. Startsamling 12. - 13. november 2019 - Lillehammer
  2. Kveld + dagsamling 03. - 04. juni 2020 - i Oslo  
  3. Vår/forsommer 2021 – i regionen, lunsj til lunsj

KONTAKT