Du må forholde deg til politisk styring og krevende regelverk. Du må kunne litt av alt. Fra innsikt i kommuneplaner, via personal- og økonomiregelverk, til å ha dialog med innbyggerne. Vi trenger trygge og gode ledere i kommunesektoren og derfor har KS Hedmark og Oppland tatt initiativ til et spesialtilpasset program for å støtte deg på veien.

Lenkeblokk Icon Se invitasjonen til programmet

Målet for programmet er å øke kunnskapen om hva det innebærer å være leder i kommunal sektor. Tanken er at riktig og god ledelse er avgjørende for å levere tjenester til innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring og å være tydelig i rollen som leder.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding

Tre temasamlinger

1) Leder i en politisk styrt organisasjon - 7.-8. mai 2019

Som leder i kommunal sektor er du leder i en politisk styrt organisasjon, og med det en av de som setter lokaldemokratiet ut i praksis.
 • Ny jobb, ny rolle og nye utfordringer
 • Kommunen og fylkeskommunes plass i samfunnet
 • Å være leder i kommunesektoren
 • Hvordan lykkes som leder der?
 • Rammer og omgivelser

2) Arbeidsgiverrollen - 4.-5. september 2019

Gode ledere forstår og praktiserer arbeidsgiverrollen på en tydelig måte.
 • Lov og avtaleverk
 • Arbeidsgiverrollen
 • Å ha personal- og budsjettansvar
 • Kompetanse er en nøkkel til kvalitet
 • Etikk, ytringsfrihet og varsling

3) Leder for tjenesteutvikling - 6.-7. november 2019

Ledelse handler om å legge til rette for – og stimulere til utvikling og innovasjon. Dette er avgjørende for å møte framtida!
 • Innovasjon og forbedringsarbeid
 • Har vi effektiv styring og administrasjon som gir gode rammer for utviklingsarbeid?
 • Verktøy og arenaer for utvikling

Bli med i nettverket

Programmet har både et lærings- og et utviklingsperspektiv. Du vil bli godt kjent med de andre deltakerne gjennom å reflektere sammen, dele erfaringer, diskutere og sammen identifisere utfordringer og se muligheter. Dette vil gi deg et nettverk du kan spille på senere.

Dette er altså ikke et kurs, men et program med aktive deltakere. Vi ønsker at du bidrar med kunnskap om egen organisasjon og egne problemstillinger, mens KS bidrar med kunnskap,erfaringdeling, metoder og prosessledelse. Du må regne med noe hjemmearbeid mellom samlingene.

Hvis du ikke er helt ny som leder, men fremdeles synes dette er noe for deg, så er du like velkommen til å delta!

Påmelding, forpliktelse og kostnad

KS har lagt opp til at du deltar på alle tre samlingene. Ved påmelding forplikter du deg til å delta på samtlige samlinger. Alle samlinger finner sted på nyåpnede Wood Hotell i Mjøstårnet, Brumunddal.

Pris: kr 6.750,- pr. deltaker. Inkludert i prisen er selve programmet, alle overnattinger, alle måltider og kursmateriell. Vi anbefaler overnatting slik at du opplever et helhetlig utbytte av programmet.

Påmeldingsfrist: 15. mars.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding