AERA- konferansen gjennomføres 4.-9. april i Toronto. Den er verdens største møteplass, med over 16000 delegater fra hele verden. Konferansen er utstillingsvindu for banebrytende innovative studier på en rekke områder. 

Et av de banebrytende områdene som skal presenteres på konferansen, er nettopp samarbeidet om lederverktøyene  'Learning walks' og 'Collaborative Inquriy'  mellom 34 kommuner og fylkeskommuner i vår region samt bidragsytere fra KS BTV, KS konsulent, Dag Langfjæran, Universitetet i Toronto og Dr. Beverley Freedman. Lederverktøyene er viktige  i arbeidet med både med å fornye fagene og jobbe mer systematisk med dybdelæring.

Fire års samarbeid har gitt kunnskapsgrunnlag til forskningsartikkel

Grupper av 34 kommuner og fylkeskommuner i BTV har gjennom 4 år reist til Toronto for å lære og har i de samme 4 år  hatt gjentatte workshops og kurs i regionen  for å lære ledelse gjennom «Learning Walks « og Principal leadership Collaborative Inquriy». Workshops og kurs i ledelse har vært gjennomført med 200 deltakende rektorer fra grunnskoler, videregående skoler og barnehager i regionen. KS BTV, KS Konsulent  og Dag Langfjæran  samarbeider tett slik at enkelt- kommuner og skoler også kan få langsiktig oppfølging i etterkant.  Arbeidet har gitt kunnskapsgrunnlaget til artikkelen: « Mobilizing Norwegian Instructional Leadership.

Presentasjonene til konferansen og artikkelen kan du lese her:

Artikkelen, Mobilizing Norwegian Instructional Leadership

Presentasjon på AERA-konferansen 

Mer om lederprogrammet på KS Læring:

På KS Læring finner du beskrivelse av lederprogrammet 

Samt innhold i kurset:

Lederprogram Barneskole

Lederprogram Videregåene skole