Tradisjon tro inviterer KS til seminar om statsbudsjettet, som i år vil foregå i Mysen. Her får du høre innlegg fra KMD, KS og et utvalg ordførere. Det serveres frokost fra 08.30. Selve programmet starter 09.00 og avsluttes 11.00 med enkel lunsj.

KS oppfordrer ordførere, rådmenn, økonomisjefer, ansatte i administrasjonen og folkevalgte (også fra nye kommuner) til å delta.

Til seminaret kommer departementsråd i KMD Eivind Dale og avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS Rune Bye. Det vil bli kommentarer fra Erik Unaas.