Den viktige medlemskontakten

KS styres av medlemmene og ingen kjenner lokalsamfunnene og det regionale politiske bildet bedre enn representantene til fylkesstyrene. Fylkesstyrene består av folkevalgte og en representant for KS Bedrift, og er KS’ viktigste knutepunkt for medlemskontakt. Fylkesstyret har fem møter i året.

Fylkesstyret i Østfold 2015-2019 har bestått av: Inger-Lise Skartlien (ordfører Rygge, leder av utvalget), Reidar Kaabbel (ordfører Våler), Svein Larsen (bystyrerepresentant og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Sarpsborg), Siv Henriette Jacobsen (fylkesvaraordfører Østfold fylkeskommune), Erik Mogens Unaas (ordfører Eidsberg), Monica Carmen Gåsvatn (fylkespolitiker Østfold fylkeskommune), Michael Torp (kommunestyremedlem Rygge) og Tore Lundestad (havnedirektør Borg Havn IKS og representant for KS Bedrift).

Fylkesstyret i Akershus 2015-2019 har bestått av: Hilde Thorkildsen (ordfører i Nittedal, leder av utvalget), Lene Conradi (ordfører i Asker), John-Erik Vika (ordfører i Eidsvoll), Marianne Grimstad Hansen (ordfører i Sørum), Tonje Brenna (fylkestingsrepresentant i Akershus fylkeskommune), Runar Bålsrud (ordfører Hurdal), Tom Staahle (ordfører Ullensaker), Nina Neset (Nedre Romerike distriktsrevisjon og representant for KS Bedrift).

Rådmannsutvalget er rådgivende organ for KS. Rådmannsutvalget består av rådmenn og velges under fylkesmøtet. Fra og med november vil utvalget få nytt navn, Kommunedirektørutvalget.

Rådmannsutvalget i Østfold 2015-2019 har bestått av: Roar Vevelstad (rådmann i Halden, leder av utvalget), Inger Kristin Skarpholt Fjeld (rådmann i Råde), Tom-Arne Tørfoss (rådmann i Eidsberg), Anne Skau (fylkesrådmann Østfold fylkeskommune) og Hans Reidar Ness (prosjektrådmann for nye Moss kommune).

Rådmannsutvalget i Akershus 2015-2019 har bestått av: Eivind Glemmestad (rådmann i Rælingen, leder av utvalget), Erik Kjeldstadli (rådmann i Bærum kommune), Knut Sletta (fylkesrådmann Akershus fylkeskommune), Kjersti Øiseth (rådmann i Enebakk) og Knut Haugestad (rådmann i Eidsvoll).

Takk for engasjement og innsats

KS Akershus og Østfold vil takke både Fylkesstyrene og Rådmannsutvalgene for deres innsats gjennom denne perioden. Utvalgene har bidratt med viktige innspill og synspunkt på saker KS har fremmet, og har vært en viktig lyttepost for regionkontoret og KS disse årene.