Påmelding - Fylkesmannen i Østfold

Lenkeblokk Icon https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Kurs-og-konferanse/Informasjonsmote-om-statsbudsjettet-2019/

Statsbudsjettet legges fram 8.oktober. Til informasjonsmøtet vil det være to hovedinnledninger, en fra KMD og en fra KS. Statssekretær i KMD Aase Marthe Horrigmo vil delta, samt en ordfører og en rådmann i Østfold (ikke avklart). 

Det serveres kaffe fra kl.08.30. Faglig program starter 09.00 og varer til kl.12.00. Det serveres en enkel lunsj. 

I etterkant av konferansen arrangeres det et seminar i KS-regi der tema vil være nye Viken fylkeskommune og samarbeid mellom fylkeskommune, fylkesmann og kommuner. 

Påmelding skjer via nettsidene til Fylkesmannen i Østfold (se i rammen).