Sted: Kulturtorget, Mysen

Statsbudsjettkonferanse Østfold

KS Akershus og Østfold

Praktisk informasjon

Tid: 10. oktober 2019 kl. 09.00 - 11.00

Sted: Kulturtorget, Mysen

Region: KS Akershus og Østfold

Mandag 7.oktober legges statsbudsjettet frem. KS inviterer til seminar 10.oktober.

Tradisjon tro inviterer KS til seminar om statsbudsjettet, som i år vil foregå i Mysen.

Vi starter opp 09.00 med hovedinnledninger fra departementsråd i KMD Eivind Dale, og avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS Rune Bye.

Det vil deretter være kommunekommentarer og åpent for spørsmål/kommentarer fra salen.

Det serveres frokost fra 08.30. Selve programmet starter 09.00 og avsluttes 11.00 med enkel lunsj.

KS oppfordrer ordførere, rådmenn, økonomisjefer, ansatte i administrasjonen og folkevalgte (også fra nye kommuner) til å delta.

KONTAKT