Sted: Voksenåsen konferansehotell, Oslo

KS Viken: Ordførerprogrammet 2019-2023

KS Akershus og Østfold

Praktisk informasjon

Fra: 20. januar 2020 kl. 12.00

Til: 21. januar 2020 kl. 14.00

Sted: Voksenåsen konferansehotell, Oslo

Målgruppe: Ordførere i Viken

Region: KS Akershus og Østfold

KS Viken vil gi et tilbud til nye og gjenvalgte ordførere som en del av vårt lokale folkevalgtprogram.

Programmet vil ta for seg tema som er særlig relevante for ordførere og både gi faglig påfyll og ikke minst mulighet for å drøfte disse sammen med kollegaer i samme posisjon.

Målsettingen er bevisstgjøring og erfaringsdeling som skal bidra til at ordførerne lykkes som ordførere og blir bedre ordførere for hele kommunestyret og kommunens innbyggere. Ditt bidrag i diskusjonene er viktig for at dette skal bli vellykket.

Programmet består av tre deler:

Vi kommer nærmere tilbake til datoer og mer informasjon.

KONTAKT