Gå direkte til program og påmelding

Lenkeblokk Icon Her finner du også praktisk informasjon

Vi inviterer politisk og administrativ ledelse i kommunene/fylkeskommunen, alle fylkesmøtedelegater og Stortingsbenken til felles høstkonferanse 21. – 22. november 2019.

Hovedtema på konferansen er en ny politisk hverdag, samfunnsutvikling og samhandling i Viken.
Det skal gjennomføres valg til KS' organer og velges nytt kommunedirektørutvalg for KS Viken på konferansens dag 2. Dette kjøres parallelt.

Og – det skal ikke minst bli tid og rom for å bli bedre kjent på tvers av de tre fylkene som i nær fremtid skal bli det nye fylket Viken.