Onsdag 3.april gjennomføres kurset i Oslo. Kurset er fulltegnet, men det er mulig å følge med på nettsendingen fra kl. 10.

Her finner du sendingen fra hovedprogrammet som starter kl. 10 i tillegg til parallellsesjonene om administrasjon, folkevalgte og folkevalgte organer:

 

Tid

Program

10.00

Plenum: En ny og moderne kommunelov

Presentasjon av de generelle trekkene

Formål, selvstyre og prinsipper

Nye velferdsrettigheter

Informasjonsbestemmelsen

Oversikt over de øvrige endringer

 

10.50

Hvilke muligheter gir ny kommunelov?

11.15

Pause

11.30

Parallelle sesjoner

 

Administrasjonen

Forholdet/oppgavefordeling mellom administrasjonen og folkevalgte

 

Reglene om administrasjonen

 

Særlig om arbeidsgiveransvaret

 

Interkommunalt samarbeid

 

Kommunalt foretak

 

Egenkontroll og statlig styring

Kommunestyrets overordnede kontrollansvar

 

Kontrollutvalget og sekretariatet

 

Internkontroll

 

Forvaltningsrevisjon

 

Administrativ internkontroll

 

Eierstyring

 

Eierskapskontroll

 

Innsynsrett ovenfor private

 

Lovlighetskontroll

 

Statlig tilsyn

 

13.00

Lunsj

14.00

Parallelle sesjoner

 

Folkevalgte og folkevalgte organer

Folkevalgte organer

 

Folkevalgte

 

Saksbehandlingsreglene

 

Møteprinsippet

 

Innbyggerdeltakelse (særlig i lys av nye organregler)

 

Valgbarhet

 

Delegering

 

Suspensjon

 

Valg til folkevalgte organer

 

Økonomibestemmelsene

Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap

 

Finansforvaltning

 

Lån og garantier

 

ROBEK

 

Regnskapsrevisors mandat

 

15.45

Vel hjem!