Kontor
Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Signe Pape regiondirektør
Elisabeth Sletten spesialkonsulent
Gjertrud Strand Sanderød rådgiver
Gustav Weiberg Aurdal rådgiver
Katrine Nikolaisen spesialrådgiver
Morten Oppegaard rådgiver