- Vi er heldige som har fått Inger Holen med på laget, sier regiondirektør Steinar Eilertsen. Inger har en kompetanse og erfaring som styrker og komplementerer laget vårt. Ingers inntreden i KS vil komme medlemmene våre og organisasjonen til stor nytte.

Inger Holen har lang fartstid, bred kompetanse og et stort engasjement med å utvikle nye helseteknologiske løsninger i et tverrfaglig og samskapende perspektiv.
- Brukerinvolvering i hele prosessene er avgjørende for å skape de beste løsningene, poengterer Holen.

Hovedoppgaver og ansvar i rollen som seniorrådgiver i KS Agder, vil være relatert til utfordringsbildet som kommunene møter i forhold til endret demografi, med en stadig økende andel eldre og som stadig blir eldre og eldre. Dette skjer samtidig med at det blir stadig færre som er i yrkesaktiv alder og dermed færre som kan løse arbeidsoppgavene. Det er behov for å tenke nytt omkring hvem, hvordan og hva som skal til for å skape en bærekraftig og fremtidsrettet helse og omsorgstjeneste til innbyggerne. Vi er inne i et paradigmeskift og kan ikke løse morgendagens utfordringer med gårsdagens tankesett.

Vi vil få en stadig økende andel “unge og spreke eldre”, som hun velger å kalle dem. Dette er en ressurs som blir utrolig viktig å få med og trekker frem eksempelet til satsingen på skolering av teknologiambassadører, i regi av Pensjonistforbundet. Ny teknologi og ikke minst velferdsteknologi tas i bruk i stadig større omfang samtidig med at digitalisering generelt i samfunnet går raskere og raskere.

Norge har en visjon om at flest mulig skal kunne leve gode liv og bo i eget hjem lengst mulig. Da blir det viktig at flest mulig, uansett alder, er i stand til å håndtere og følge med også digitalt og fortsatt være sjef i eget liv.

Utfordringene er mange, sammensatte og komplekse og det er nettopp dette Holen ønsker å bruke sin arbeidskraft til å bidra med å finne gode løsninger på, sammen med gode kollegaer i KS, kommunene og innbyggerne.