Prognoser fra SSB viser at Norge i 2035 kan mangle 28.000 sykepleiere og 57.000 helsefagarbeidere. Målet for det nasjonale prosjektet Jobbvinner er å øke rekrutteringen til disse yrkesgruppene til kommunal helse- og omsorgssektor.

Agderpiloten ble forankret i det regionale rekrutterings- og omdømmeprosjektet #drømmejobben, og prosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom KS, Kristiansand og Arendal kommune, Universitetet i Agder og Norsk Sykepleierforbund.

Agderprosjektet ble avsluttet i 2020, og nå er sluttrapporten klar.