Sted: Lindesnes Havhotell

Agder: Kommunedirektørforum

KS Agder PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 23. august 2021 kl. 12.00

Til: 24. august 2021 kl. 13.00

Sted: Lindesnes Havhotell

Region: KS Agder

KS Agder inviterer til kommunedirektørforum!

Kort om rammene for dagene:
23. august  
12.00  Lunsj 
13.00  Velkommen til samling, vi er innom følgende tema:
            * Evaluering etter 1 1/2 år i ny struktur 
            * Regionreformens betydning for samspillet mellom
               fylkeskommune og kommunene 
            * NAV virksomhets strategi 
18.00  Dagens program avsluttes
19.30  Middag

24.august
09.00  Vi vi i løpet av dagen komme innom følgende:
              Ett Digital Agder med følgende team:
              *  Ett digitalt Agder fra prosjekt til drift 
              *  Kompetanseløft Agder – digitalisering 
              Innovasjonspartnerskapet velferdsteknologi i kommunene Agder 
13.00   Vi avslutter dagen med lunsj  

KONTAKT