Til hovedinnhold

Sted: Radisson Blu Caldeonien Hotel, Kristiansand

Agder: Innføring i arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger

KS Agder PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 25. januar 2023 kl. 10.00

Til: 26. januar 2023 kl. 15.15

Sted: Radisson Blu Caldeonien Hotel, Kristiansand

Region: KS Agder

KS i samarbeid med Agder fylkeskommune inviterer til samling for dere som er nye i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger i Agder-kommunene.

Norske kommuner har bosatt et historisk høyt antall flyktninger i 2022, og blir nå spurt om å bosette like mange 2023. Som følge av dette blir flyktninger bosatt i alle kommuner, og mange kommuner bygger opp, utvider sine tjenester og ansetter nye på feltet. Vi håper vi kan samle mange av dere som er nye på feltet, til kompetanseheving og nettverksbygging.

Samlingen dekkes av Agder fylkeskommune. Overnatting bestilles og betales av den enkelte deltaker/kommune.

KONTAKT