Rådmannslandsmøtet 2019

Her finner du informasjon om Rådmannslandsmøtet 10. april 2019. Landsmøtet avholdes annethvert år. Det skal velges medlemmer til nytt sentralt rådmannsutvalg og det legges fram forslag til retningslinjer for utvalgets arbeid videre fram mot 2021.

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT