Det er derfor viktig å utvikle arbeidsformer der vi sammen klarer å endre systemene våre raskt nok.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

– Store samfunnsutfordringer som ungt utenforskap og en aldrende befolkning er så komplekse at vi må tenke helt nytt for å finne treffsikre og bærekraftige løsninger. Derfor vil regjeringen støtte KS med 5 millioner kroner til videre arbeid med en policy lab. Målet er å avdekke unødvendige hindringer for gode løsninger gjennom mer eksperimenterende arbeidsformer, og få nye og bedre innspill til politikkutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

– Vi må finne nye måter å forebygge utenforskap på før unge faller utenfor. Vi må skape gode oppvekstsvilkår mens barna fortsatt er barn, ikke etterpå. Vi må skape bærekraftige lokalmiljøer, og verdig eldreomsorg mens vi ennå har tid til alternative grep. Det er derfor viktig å utvikle arbeidsformer der vi sammen klarer å endre systemene våre raskt nok, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Policy lab

Endringer av offentlige styringsvirkemidler og politikk er ofte lange prosesser, og måten vi jobber med disse i dag er ikke alltid smidige eller gode nok. En bredt sammensatt policy lab skal bli et laboratorium som kan eksperimentere seg fram til bedre og raskere resultater. Det kan for eksempel være å se med nye øyne på lover og regler som er til hinder for utvikling av nye og mer bærekraftige løsninger, eller aktivt prøve ut hvordan vi kan fjerne rotårsakene som hindrer oss fra å løse oppgaver på nye og mer innovative måter.

– For at vi skal inkludere flere, er det nødvendig at offentlig sektor fornyer og forbedrer seg. Da må vi tørre å tenke nytt for å finne bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for folk, sier Astrup.

KS har startet et forprosjekt som samler internasjonale erfaringer og utvikler et konsept for en policy lab som tar utgangspunkt i kommunesektorens behov. Statlige aktører bidrar i konseptutviklingen.

Samarbeidsavtale om innovasjon og bærekraft

I juni inngikk KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet en samarbeidsavtale om innovasjon og bærekraftsmålene i offentlig sektor. 

– Jeg er fornøyd med at dette samarbeidet videreutvikles med en policy lab som vil styrke vårt felles arbeid med innovasjon og bærekraft, sier Astrup.

– Vi er glade for at vi har fått staten med på dette initiativet, og vi forventer at dette er et langsiktig arbeid, sier Gram.