Anmodning om refusjon av forhåndsgodkjente kursutgifter

Skal du be om refusjon av forhåndsgodkjente kursavgifter skal du bruke følgende skjema:
Anmodning om utbetaling av OU-midlene

OBS! Det skal ikke sendes inn refusjonskrav før man har mottatt faktura. Vi refunderer ikke bekreftelse på deltakelse.
Les mer om rutinen for forhåndsgodkjent kursutgifter på www.ks.no/ou-refusjon.  

Søknad om støtte fra OU-midlene

Skal du søke om støtte fra OU-midlene til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling skal du bruke følgende skjema:
Søknad om støtte fra OU-midlene

Anmodning om refusjon av tildelte tilsagnsmidler 

Skal du be om utbetaling av tildelte tilsagnsmidler, skal du bruke følgende skjema:
Anmodning om utbetaling av OU-midlene

Les mer om OU-midlene på OU-midler - orientering og generelle retningslinjer