Slik bruker du skjema for reiseregning:

  • Fyll ut alle felt med personopplysninger samt feltet som angir hva reisen gjelder.
  • Ved reise med bil eller taxi må nøyaktig fra/til strekning oppgis.
  • Ved krav om diett må tidspunkt for reisens start og slutt oppgis.
  • Ved diett med overnatting må navn på overnattingssted oppgis.

Vær oppmerksom på at:

  • mottatte reiseregninger uten påført nøyaktig fra/til adresse på Km-godtgjørelse og taxi vil medføre full skatt på hele godtgjøringen/refusjonen.
  • hvis det mangler navn på overnattingssted ved diett med overnatting, vil godtgjøringen bli utbetalt som privat overnatting med kokemuligheter.

Når reiseregningen er ferdig utfylt, skrives den ut og signeres. Send den per e-post til din kontaktperson i KS. Eventuelle bilag/kvitteringer legges ved e-posten.  

Lenkeblokk Icon Skjema for reiseregning