Landsstyret møtes minst to ganger i året og er KS’ øverste organ i fireårsperioden mellom landstingene. Landsstyret avgir ofte formelle uttalelser om ulike temaer i forbindelse med sine møter. Uttalelsene er førende for KS' videre arbeid på feltet. Landsstyret vedtar langtidsplanen for KS for hele valgperioden (2016-2019).

Lenkeblokk Icon Saksdokumenter for Landsstyret
Følgende er valgte medlemmer til KS' landsstyre etter valget på Landstinget i februar 2016 (med suppleringer):
 
Fra Hovedstyret:
Styreleder: Gunn Marit Helgesen, Telemark (H) 
1. nestleder: Mette Gundersen, Vest-Agder (Ap)
2. nestleder: Bjørn Arild Gram, Nord-Trøndelag (Sp)
 
Sonja Alice Steen, Nordland (Ap)
Ole Haabeth, Østfold (Ap)
Ståle Vaag, Sør-Trøndelag (Ap)
Eirik Haga, Hordaland (Ap)
Jenny Følling, Sogn og Fjordane (Sp)
Ivar Prestbakmo, Troms (Sp) 
Jonni H. Solsvik, Nordland (H)
Terje Søviknes, Os (FrP) 
Hanna E. Marcussen, Oslo (MDG)
Lars Salvesen, Akershus (KrF)
Gunn Berit Gjerde, Møre og Romsdal (V)
 
I tillegg kommer ett medlem fra KS Bedrift:
Per Arne Kaarstad, Hemne Kraftlag SA 
 
Landstingsvalgte medlemmer:
Even Hagen, Oppland (Ap)
Heidi Granli, Buskerud (Ap)
Svein Tore Løkslid, Telemark (Ap)
Tove Lise Torve, Møre og Romsdal (Ap)
Bjørn Egeli, Vest-Agder (Ap)
May-Britt Lagesen, Nord-Trøndelag (Ap)
Stanley Wirak, Rogaland (Ap)
Aina Borch, Finnmark (Ap)
Lene Conradi, Akershus (H) 
Arne Thomassen, Aust-Agder (H)
Hilde Onarheim, Hordaland (H)
Knut Fangberget, Hedmark (H)
Olav Røssum, Oppland (Sp)
Beate Marie Dahl Eide, Telemark (Sp)
Arne Bergsvåg, Rogaland (Sp)
Tom Staahle, Akershus (FrP)
Pål Kårbø, Hordaland (KrF)
Runar Bålsrud, Akershus (V)
 
Fylkesstyreledere 2015-2019:
Østfold - Inger Lise Skartlien (Ap)
Oslo - Raymond Johansen (Ap)
Akershus - Hilde Nysten Thorkildsen (Ap)
Hedmark - Lise Selnes (Ap)
Oppland - Aud Hove (Sp)
Buskerud - Oddvar Grøthe (Sp)
Vestfold - Hilde Hoff Håkonsen (Ap)
Telemark - Jørund A. Ruud (Ap)
Agder - Janne Fardal Kristoffersen (H)
Rogaland - Janne Johnsen (H)
Hordaland - Odd Harald Hovland (Ap)
Sogn og Fjordane - Harald Norvald Offerdal (Ap)
Møre og Romsdal - Anders Riise (H)
Sør-Trøndelag - Ståle Vaag (Ap)
Nord-Trøndelag - Marit Voll (Sp)
Nordland - Bård Anders Langø (Ap)
Troms - Marianne Bremnes (Ap)
Finnmark - Kristina Hansen (Ap)
 
I tillegg kommer ett medlem fra KS Bedrift:
Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen