Første nestleder er Mette Gundersen (Ap) og andre nestleder er Bjørn Arild Gram (Sp).

Hovedstyret møtes normalt ti ganger i året og ellers etter behov, for eksempel under tariffoppgjøret. Hovedstyret utpeker representanter til internasjonale organisasjoner som KS er medlem av. Hovedstyret kan for enkelte områder, eller spesielle saker, oppnevne utvalg og fastsette nærmere bestemmelser for deres virksomhet.

Hovedstyret har 15 medlemmer, hvorav ett medlem velges av Bedriftsstyret. Rådmannsutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett.

Sakspapirer, vedlegg og protokoll legges ut i forkant og etter møtene.

Lenkeblokk Icon Saksdokumenter for Hovedstyret

Hovedstyrets medlemmer 2016-2020:

Leder
Gunn Marit Helgesen (H)

Fylkesutvalget, Telemark fylkeskommune
Formannskapet, Porsgrunn kommune

1. nestleder
Mette Gundersen (Ap)
Formannskapet, Kristiansand kommune

2. nestleder
Bjørn Arild Gram (Sp)
Ordfører, Steinkjer kommune
Fylkestinget, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sonja Alice Steen (Ap)
Fylkesordfører, Nordland fylkeskommune

Ole Haabeth (Ap)
Fylkesordfører, Østfold fylkeskommune

Ståle Vaag (Ap)
Formannskapet, Hemne kommune

Eirik Haga (Ap)
Ordfører, Vaksdal kommune

Jenny Følling (Sp)
Fylkesordfører, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ivar Prestbakmo (Sp)
Fylkesrådets nestleder, Troms fylkeskommune

Jonni H Solsvik (H)
Ordfører, Andøy kommune

Terje Søviknes (FrP)
Ordfører, Os kommune (Hordland)

Hanna E. Marcussen (MDG)
Byråd for byutvikling, Oslo kommune

Lars Birger Salvesen (KrF)
Fylkesvaraordfører, Akershus fylkeskommune

Gunn Berit Gjerde (V)
Fylkesvaraordfører, Møre og Romsdal fylkeskommune

Per Arne Kaarstad (KS Bedrift)
Spesialrådgiver i Sodvin

Bente Larssen (Observatør)
Leder av det sentrale rådmannsutvalget
Rådmann, Porsanger kommune