Medlemsdialog er en arbeidsform som krever mer enn den daglige kontakten og oppfølgingen KS' medarbeidere har med kommuner og fylkeskommuner i sitt daglige arbeid.

Gode eksempler på medlemsdialog som arbeidsform er det vi gjør knyttet til tariffoppgjør, gjennom strategikonferansene, og i forkant av konsultasjonsmøtene. Tidligere har vi hatt medlemsdialog om framtidens kompetanse, om den nye kommuneloven og hvordan kommunesektoren kan forebygge utenforskap.

Målet er å ha en medlemsdialog som kjennetegnes ved å være en formålsstyrt, systematisk, dokumentert og representativ kommunikasjon mellom medlemmene og KS.

Det er KS' styrer og utvalg som gir KS innspill på temaer som er valgt ut for denne arbeidsformen.