KS finansierer forskningsaktivitetene gjennom en egen del av medlemskontingenten. De siste årene har budsjettet ligget på om lag 40 millioner kroner.

Samarbeidsavtale med Forskningsrådet
Målet med samarbeidsavtalen er å styrke forskning og innovasjon i kommunesektoren. KS og Forskningsrådet har mange sammenfallende mål og interesser, og begge ønsker å gi kunnskapsutviklingen for og med kommuner og fylkeskommuner mer trykk. Samles kreftene er det lettere å få gjennomslag.

Her kan du lese mer om KS' forsknings- og utviklingsarbeid.