Ipsos har på oppdrag fra KS gjennomført undersøkelsen for å kartlegge medlemmenes holdninger til KS og til organisasjonens prioriteringer. Undersøkelsen har også sett på i hvilken grad KS tilfredsstiller medlemmenes behov. Medlemsundersøkelsen er gjennomført annet hvert år siden 2009 og på de fleste områdene har det vært en liten økning i andelen fornøyde medlemmer for hver undersøkelse.

Vi er til for medlemmene våre

KS arbeider for at norske kommuner og fylker skal videreutvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov. En av målsetningene med undersøkelsen er derfor å se på sammenhenger mellom hva medlemmene våre mener er viktig og bør prioriteres og i hvilken grad medlemmene er tilfredse med vår utførelse og prestasjoner på disse områdene.

Også i år viser undersøkelsen at KS’ «arbeid med økonomiske rammebetingelser for kommuner og fylkeskommuner» samlet er det viktigste for medlemmene. I tillegg vurderes arbeid med å «forhandle og gjennomføre tariffoppgjør» og «arbeidet for økt handlingsrom i lokaldemokrati og folkestyre i lov og regelverk» som meget viktig.

Lenkeblokk Icon Du finner hele rapporten her. Her kan du også lese om hvordan undersøkelsen er gjennomført og hvordan svarene fordeler seg på de ulike spørsmålene.