Lenkeblokk Icon Administrerende direktørs nettside Lenkeblokk Icon Pressebilder av ledergruppen

Stabsdirektør: Bente Stenberg-Nilsen

Stenberg-Nilsen tiltådte stillingen i 2019. Hun har vært ansatt i KS i 15 år. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør for stab og analyse i arbeidslivsområdet, og har jobbet i flere avdelinger i løpet av årene i KS, både i Oslo og Brussel. Bente er utdannet jurist, med arbeidsrett som spesialfelt.

Kontakt Bente Stenberg-Nilsen

Direktør for arbeidsliv: Tor Arne Gangsø

Gangsø tiltrådte stillingen i 2017. Han hadde de siste tre årene før det vært rådmann i Ullensaker. Før det var han rådmann i Vågå kommune i 12 år. Han har for øvrig en mangfoldig bakgrunn fra norsk organisasjons-, kultur- og næringsliv.

De to siste årene før han tiltrådte stillingen som områdedirektør var han leder av det sentrale rådmannsutvalget i KS som har fast observatørplass i KS’ hovedstyre.

Kontakt Tor Arne Gangsø

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering: Kristin Weidemann Wieland

Kristin Weidemann Wieland begynte i KS i 2018. Hun kom fra stillingen som kommunaldirektør for organisasjon og utvikling i Bærum kommune. Hun har tidligere jobbet som administrerende direktør i Kunnskapsforlaget, som viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og som assisterende banksjef i Sparebanken NOR.

Wieland er utdannet sivilingeniør fra NTH og har i tillegg en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Kontakt Kristin Weidemann Wieland

Direktør for interessepolitikk: Helge Eide

Helge Eide startet i KS i januar 2010. Han har tidligere vært varaordfører i Skedsmo kommune og seniorrådgiver for KrF's stortingsgruppe. Han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Eide har vært representant i Bergen bystyre og i Skedsmo kommunestyre fra 1995. Han har også hatt ledende stillinger i Norges Bank. Helge Eide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kontakt Helge Eide

Direktør for regioner: Geir Runar Johannessen

Geir Runar Johannessen ble ansatt som områdedirektør i 2013. Han kom da fra stillingen som rådmann i Spydeberg kommune. Tidligere har han vært fylkesdirektør/stedfortredende fylkesrådmann og informasjonsdirektør i Østfold fylkeskommune. Han har også jobbet som redaktør og informasjonsrådgiver i Storebrand. Johannessen er utdannet høyskolekandidat i journalistikk fra Stavanger og Master of Management fra BI.

Kontakt Geir Runar Johannessen

Direktør for organisasjonsutvikling og økonomi: Lars Owe Kristiansen

Lars Owe Kristiansen ble ansatt som områdedirektør for organisasjonsutvikling og økonomi i KS i 2015, med ansvar for HR, økonomi- og IKT, samt konsernstyringen av KS’ datterselskaper. Han har mange års erfaring som leder innen HR og økonomi fra Utlendingsnemnda og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Kristiansen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo 1995, med erfaring som arbeidsrettsjurist fra bl.a. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Statsministerens kontor.

Kontakt Lars Owe Kristiansen

Direktør for KS Advokatene: Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør og advokat for KS Advokatene og de to fagnettverkene KS Eindomsskatteforum (KSE) og KS Innkjøpsforum (KSI). KS Advokatene består av totalt 25 ansatte inkludert en avdelingsdirektør som også fungerer som stedfortreder for juridisk direktør. Allstrin har jobbet i KS siden 1999 og var først i stilling som advokat, faggruppeleder for arbeidslivsjussen og senere avdelingsdirektør. Han har bakgrunn fra departement og som dommerfullmektig.

Kontakt Tor Allstrin

Direktør for kommunikasjon: Liv Merete Wiker

Liv Merete Wiker startet i KS 1. mai 2017. Hun kom da fra stilling som kommunikasjonsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Wiker har i tillegg vært kommunikasjonsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet, Politidirektoratet og Oslo politidistrikt. På 90-tallet jobbet hun som journalist.

Wiker er utdannet innen samfunnsfag, og journalist fra Norsk journalisthøgskole.

Kontakt Liv Merete Wiker