Det vil inntil videre ikke være mulig å søke om støtte fra OU-midlene. Les mer om dette her.

NB! Disse OU-midlene gjelder kommuner/fylkeskommuner og bedrifter som betaler inn til OU-fondet  i KS-området. Oslo kommune og privatpersoner kan ikke søke om støtte fra dette fondet. Oslo kommune er et eget tariffområde og har et eget OU-fond. 

Det er digitale skjemaer for søknad om støtte fra OU-midlene og refusjon av OU-midlene. Skjemaene er enkle og det er forklarende tekst til feltene.

Skjema for refusjon av OU-midler kan lastes opp her.

Normal behandlingstid for refusjonskrav er 3-4 uker. Ved årsavslutning må vi ha mottatt refusjonskravene senest 1. desember for å være garantert at det kommer med på regnskapsåret.

Viktig! Det skal ikke sendes faktura til KS for OU-midlene. Det er veldig ofte differanse mellom tilsagnsbeløpet og det beløpet som er refusjonsberettiget. Derfor kan vi ikke føre fakturaene inn i regnskapet vårt. Vi lager i stedet en utbetalingsanmodning på det beløpet som skal refunderes.

Les mer om OU-midlene her