Norges over 10.000 folkevalgte, 426 kommuner og 11 regioner er en formidabel kraft og en betydelig bærebjelke i det norske demokratiet.

Slik blir dere en del av kampanjen

Begge kampanjens to hovedfilmer er nå tilgjengelig for deling og nedlasting.

Fra august vil KS sentralt starte den betalte delen av annonseringen frem mot valgdagen 9. september.

Folkevalgte, kommuner og fylkeskommuner bestemmer selv når de vil dele og spre innholdet, men KS ønsker å gjøre det enkelt å bli en del av kampanjen, derfor oppfordrer vi samtlige til å dele og spre hovedfilmene fra og med 9. april:

Lenkeblokk Icon Trykk her for å dele og spre hovedfilm 1 direkte til dine Facebook-følgere Lenkeblokk Icon Trykk her for å dele og spre hovedfilm 2 direkte til dine Facebook-følgere Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned hovedfilm 1 på din datamaskin for deretter å laste den opp direkte fra din Facebook-konto Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film nr. 2 på din datamaskin for deretter å laste den opp direkte fra din Facebook-konto

Husk å skrive egen post-tekst tilpasset deres bruk før dere deler! Dette kan være personlig eller på vegne av hver respektive Facebook-konto.

Slik kan dere tilpasse innholdet til egne behov

Morsomme videoer hjelper dere med å få oppmerksomhet i sosiale medier. Men for å utnytte oppmerksomheten til å få frem sitt valgrelaterte budskap må man også huske på å skrive gode post-tekster.

Vi vet bedre enn mange andre hvilket engasjement og kunnskapsnivå som er tilstede hos de som hver dag arbeider for og med lokaldemokrati - men for å hjelpe til med å komme i gang ønsker vi å vise noen eksempler til inspirasjon.

Bokmål:

 • Forslag til en kommune

  Enkel nøytral post-tekst Husk at du må stemme for å bli hørt! De neste fire årene skal vi behandle hvordan skole, eldreomsorg og næringsutvikling skal prioriteres. Bruk stemmeretten 9. september!
  Nye kommuner Husk at du kan påvirke hvordan vår nye kommune skal styres om du bruker stemmeretten 9. september. Mye blir nytt når [Kommune 1] og [Kommune 2] slås sammen, derfor er din mening ekstra viktig ved høstens valg.
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Heldigvis er det ingen planer om å bytte ut biler med esler i vår kommune. Men de neste fire årene skal mange viktige saker avgjøres. Hvilke saker mener du er de viktigste for [Kommunenavn]?

  Skriv inn og kom med innspill i tråden under!
  For å generere spredning Det nærmer seg valg. Kjenner du noen som kanskje kommer til å glemme å stemme? Tagg personen i videoen under så han eller hun ikke glemmer å stemme 9. september.
 • Forslag til en fylkeskommune

  Enkel nøytral
  post-tekst
  Slapp av, jeg har ingen planer om å bytte ut biler med esler! Men det er viktig at så mange som mulig bruker muligheten til å bestemme hvordan byen vår skal prioritere, så bruk stemmeretten 9. september!
  Nye
  fylkeskommuner
  Mye blir nytt når [Fylke 1] og [Fylke 2] nå blir [Nytt Fylke/region]. Derfor er det ekstra viktig at du bruker stemmeretten 9. september og er med på å bestemme hvordan vi skal prioritere samferdsel, videregående skoler og næringsutvikling.
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Husk at du må stemme for å bli hørt! Men du kan si din mening allerede nå - hvilke saker mener du blir de viktigste for [Fylkeskommunenavn] de neste fire årene? Skriv inn og kom med innspill i tråden under!
  For å generere spredning Det nærmer seg valg. Kjenner du noen som kanskje kommer til å glemme å stemme? Tagg personen i videoen under så han eller hun ikke glemmer å stemme 9. september
 • Forslag til en folkevalgt/listekandidat

  Enkel nøytral post-tekst Slapp av, jeg har ingen planer om å bytte ut biler med esler! Men det er viktig at så mange som mulig bruker muligheten til å bestemme hvordan byen vår skal prioritere, så bruk stemmeretten 9. september! 
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Husk at du må stemme for å bli hørt! Men jeg vil gjerne høre din mening allerede nå - hvilke saker mener du blir de viktigste i vår kommunede neste fire årene? Skriv inn og kom med innspill i tråden under!
  For å generere spredning Hei! Jeg stiller som kandidat til høstens valg og håper at så mange som mulig bruker stemmeretten sin. Kjenner du noen som kanskje kommer til å glemme å stemme? Tagg personen i videoen under så han eller hun ikke glemmer å stemme 9. september

Nynorsk:

 • Forslag til ein kommune

  Enkel nøytral post-tekst Hugs at du må røyste for å bli høyrd. Dei neste fire åra skal vi handsame korleis skole, eldreomsorg og næringsutvikling skal prioriterast. Bruk røysteretten 9. september!
  Nye kommunar Hugs at du kan påverke korleis den nye kommunen vår skal styrast om du bruker røysteretten 9. september. Mykje blir nytt når [Kommune 1] og [Kommune 2] blir slåtte saman, difor er meininga di ekstra viktig ved haustens val.
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Heldigvis har vi ingen planar om å byte ut bilar med esel i kommunen vår. Men dei neste fire åra skal mange viktige saker bli avgjorde. Kva for saker meiner du er dei viktigaste for [Kommunenamn]? Skriv inn og kom med innspel i tråden under!
  For å generere spredning Det nærmar seg val! Kjenner du nokon som kan kome til å gløyme å røyste? Tagg personen i videoen under så han eller ho ikkje gløymer å røyste 9. september.
 • Forslag til ein fylkeskommune

  Enkel nøytral
  post-tekst
  Hugs at du må røyste for å bli høyrd! Dei neste fire åra skal vi handsame korleis samferdsel, vidaregåande skolar og næringsutvikling skal prioriterast. Bruk røysteretten 9. september!
  Nye
  fylkeskommunar
  Mykje blir nytt når [Fylke1] og [Fylke 2] no blir [Nytt fylke/region]. Difor er det ekstra viktig at du bruker røysteretten 9. september og er med på å bestemme korleis vi skal prioritere samferdsel, vidaregåande skolar og næringsutvikling.
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Hugs at du må røyste for å bli høyrd! Men du kan seie meininga di allereie no – kva for saker meiner du blir dei viktigaste for [Fylkeskommunenamn] dei neste fire åra? Skriv inn og kom med innspel i tråden under!
  For å generere spreiing Det nærmar seg val. Kjenner du nokon som kan kome til å gløyme å røyste? Tagg personen i videoen under så han eller ho ikkje gløymer å røyste 9. september.
 • Forslag til ein folkevald/listekandidat

  Enkel nøytral post-tekst Slapp av, eg har ingen planar om å byte ut bilar med esel! Men det er viktig at så mange som mogleg bruker sjansen til å bestemme korleis byen vår skal prioritere, så bruk røysteretten 9. september!
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Hugs at du må stemme for å bli høyrd! Men eg vil gjerne høyre meininga di allereie no – kva for saker meiner du blir dei viktigaste i kommunen vår dei neste fire åra? Skriv inn og kom med innspill i tråden under!
  For å generere spreiing Hei! Eg stiller som kandidat til haustens val og håper at så mange som mogleg bruker røysteretten sin. Kjenner du nokon som kan kome til å gløyme å røyste? Tagg personen i videoen under så han eller ho ikkje gløymer å røyste 9. september.