Alt kampanjemateriell er til fri bruk for fylkeskommuner, kommuner og folkevalgte. Gjør gjerne individuell tilpasning av post-tekster for å informere velgerne om lokale saker av stor betydning.

Konkurransen om velgernes oppmerksomhet er knallhard, ikke minst gjelder det for velgerne som står i fare for ikke å benytte seg av stemmeretten. Konseptet er derfor utarbeidet basert på tilgjengelig innsikt og erfaring om hva som skal til for å lykkes med kampanjer i sosiale medier.

Filmene skal på en humoristisk måte synliggjøre konsekvensene av å ikke bruke stemmeretten. Målet er at dette skal være en øyeåpner for den store gruppen stemmeberettigede som ved forrige valg oppga lav prioritering og interesse som årsak til at de lot være å stemme.

I Statistisk sentralbyrås velgerundersøkelse fra 2015 svarte også mange at både lav kunnskap om politiske saker og hvilke politikere som stilte til valg var direkte årsak til at de unnlot å stemme.

Derfor legger KS til rette for at fylkeskommuner, kommuner og folkevalgte som benytter seg av kampanjemateriellet gjennom individuell tilpasning av post-tekster skal kunne informere velgerne om lokale saker av stor betydning.

KS sentralt vil stå for den betalte delen av annonseringen, men vi tror nøkkelen til suksess er at så mange av våre samarbeidspartnere som mulig vil være med å spre filmene.

Norges over 10 000 folkevalgte, 422 kommuner og 18 fylker er en formidabel kraft og en betydelig bærebjelke i det norske demokratiet.

Vi tør påstå at ingen andre aktører har det samme potensialet til å skape engasjement om høstens valg i sosiale medier som oss.