Lokale valg. Lokale konsekvenser

I løpet av 2019 skal KS gjennomføre en kampanje kalt «Lokale valg - lokale konsekvenser». Hensikten er å bidra til at flest mulig bruker stemmeretten ved høstens valg. Kampanjemateriellet er til fri bruk.

KONTAKT