Kommunesektoren møter jevnlig komplekse utfordringer som ikke har kjente løsninger. Noen av utfordringene er knyttet til generelle utviklings- og samfunnstrekk, andre er mer spesifikke for sektoren. Demografiske endringer, økende digitalisering, endringer i innbyggernes forventninger og en mulig omstrukturering av sektoren representerer noen av de mest sentrale utfordringene.

Hovedstyret har bestemt at utviklingsarbeidet i KS skal:

  • Være strategisk viktig for kommunesektoren
  • Møte en definert utfordring eller et definert mål
  • Føre til læring og/eller endring i kommunene/fylkeskommunene
  • Ha relevans for mange kommuner/fylkeskommuner

Store deler av utviklingsarbeidet organiseres som nettverk og møteplasser hvor medlemmer med like utfordringer deler erfaringer og kunnskap. Nettverkene administreres gjennom KS sentralt, eller i regionene.

KS er også sekretariat for ulike kollegier for både politiske og administrative ledere. I tillegg koordinerer KS rådmannsutvalgene og Kommunesektorens etikkutvalg. Disse miljøene blir ofte brukt som rådgivere og sparringspartnere i utviklingsarbeidet.

Kommunesektoren er sterkt påvirket av saker som har sitt opphav i EU- og EØS-politikk. KS’ Brusselkontor har en rekke tilbud og bred kompetanse innenfor disse områdene. Kontoret har et stort ansvar for samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner og andre medlemsorganisasjoner internasjonalt.

Strategi for KS som utviklingspartner.