Tema for siste utgave av KS’ podkast er koronanedstengningen av Oslo kommune. Byrådsleder Raymond Johansen forteller om de vanskelige valgene og vurderingene han har stått ovenfor den siste tiden.

Vi vet at mange bor alene i Oslo. Ensomheten er en av de største sosiale utfordringene vi har. En periode fremover er vi nødt til å leve på koronaens premisser. Vi må ikke isolere oss, men bruke de kanalene som er tilgjengelig. Det er en sosial dugnad, sier han.

Mye av politikken og den vanlige hverdagen er lagt til side. Oslo kommune bruker mye tid og ressurser på smittesporing og tiltak. De er i gang med å flytte mange mennesker fra andre etater over på smittesporing.

- Vi trenger hjelp fra staten og vi trenger hjelp fra resten av Norge. Når denne krisen er over, så kan vi trenge en håndstrekning, selv om vi er storebror, sier Johansen til slutt. 

Hør hele episoden her

KS-podkasten «Der livet leves» handler om lokaldemokrati, klima og miljø, inkludering og digitalisering og flere andre temaer som engasjerer alle som bor i en kommune. Programleder er Kjell Erik Saure.