Hvordan kan fastlegeordningen se ut i fremtiden? På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang sett på akkurat det. I samarbeid med BCW har de laget fire ulike scenarioer for fremtidens fastlegeordning.

Scenarioene med titlene «Stillstand», «Frislipp», «Kommunalisering» og «Pasientene på anbud», ble presentert i Arendal tirsdag.

Lenkeblokk Icon Last ned presentasjon av scenarioene (PDF)

– Hvis jeg får bestemme, så blir det ingen av disse fire scenarioene, sa helseminister Bent Høie under debatten som fulgte presentasjonen..

KS’ styreleder, Gunn Marit Helgesen, hadde heller ingen favoritt:

– Men hvis vi ikke gjør noe med fastlegeordnigen nå, kan resultatet likevel bli noe av dette. Nå er det viktig å finne ut hva vi skal gjøre for å ikke havne i noen av disse grøftene, sa Helgesen.

Utgangspunktet for at KS har ønsket å se på mulige retninger for utvikling av fastlegeordningen, er at dagens ordning ikke er bærekraftig. Det kommer det stadig flere tegn på. Legeforeningens president, Marit Hermansen, sa at sommeren har vist at det fortsatt er en krise der ute.

– Kommune etter kommune forteller om stillinger de ikke får besatt.

Det er ikke snakk om noen nasjonal krise, ifølge helseministeren. Men at det er en krise for de enkeltpasientene som opplever å ikke ha en stabil fastlegeordning, og for de kommunene som har store utfordringer med å rekruttere, var han enig i.

Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger, kunne fortelle at selv om det ikke var snakk om noen krise i hans kommune nå, så er Stavanger også en av kommunene som sliter med å rekruttere leger.

- Jeg tror mange av dagens unge legestudenter ikke er interessert i forretningsdriften, de vil drive med fag. Det er mange som driver med næringsdrift og er utrolig fornøyd med sin fastlegepraksis i Stavanger. Vi skal ikke glemme dem, men det er en ordning spesielt sammensatt for de som ikke bare er interessert i fag, men også forretning. Der er ikke fastlegeordningen tilfredsstillende i dag, sa Vareide.

–  Jeg er bekymret for at den enkle løsningen er å tilby faste stillinger i kommunen. Det vil bare forsterke rekrutteringsutfordringen hvis vi velger det som en enkel løsning, sa Høie.

– Utfordringen er jo at man ikke får rekruttert. Da blir kommunene med sitt sørge-for-ansvar tvunget til å finne andre løsninger, med blant annet faste ansettelser. Norske kommuner subsidierer fastlegeordningen med mer enn 440 millioner kroner i året for å få det til å gå rundt. Vi må derfor både se på rekruttering og finansiering, sa Helgesen.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, mente det var et scenario som manglet – en styrking av fastlegeordningen basert på den modellen vi har i dag.

Gunn Marit Helgesen sier KS også ønsker en styrking av dagens ordning.

– Fastlegeordningen lever vel i 2025. Vi skal forbedre den og få den inn i en ny tidsalder, sa Helgesen.

To debatter om fastlegeordningen

Halvannen time etter debatten på No. 1 Sportsbar var fastlegeordningen også tema i Kulturhuset. Der møttes igjen Hermansen, Høie og Helgesen til debatt med flere deltakere. Deriblant Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet, , Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, Tuva Moflag (Ap) og Kjersti Toppe (Sp).

På bildet: (f.v) Markus Moe (Dagens medisin), Marit Hermansen, Eli Gunhild By, Gunn Marit Helgesen, Lilly Ann Elvestad.