Snasen er særlig rettet mot elever i samfunnsfag på 10. trinn og i videregående skole. Som rådmann må elevene ta viktige beslutninger for kommunen. De må ta hensyn til innbyggernes meninger og kommunens økonomiske situasjon. Videre må de sørge for at arbeidsledigheten ikke stiger og gjøre kommunen til et attraktivt sted å bosette seg. Utgifter og inntekter må balanseres. Alle forslag må gjennom kommunestyret for behandling. Dersom rådmannen gjør en for dårlig jobb kan kommunestyret sparke vedkommende. 

I dette digitale læringsspillet lærer du blant annet om kommunens oppgaver, lokaldemokrati, medvirkning og hvordan en kommune styres. Elevene spiller på hver sin PC, rettledet av fagleder for KS Ung Siri Hansen.

Arrangementet passer for én skoleklasse med lærer(e). Det er satt opp tre sesjoner i Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen 2. etasje.

16.8 kl. 09:00-10:15. Om arrangementet.

16.8 kl. 10:30-11:45. Om arrangementet.

16.8 kl. 12:15-13:30. Om arrangementet.

For påmelding og mer informasjon, kontakt Siri Hansen på siri.hansen@ks.no eller 415 58 700.