Bakgrunn
Fram til 2012 manglet Norge en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk. I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uka ble en stor suksess og årets viktigste møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen i området rundt Arendal.

I Sverige er Almedalen og Båstadseminaret blitt viktige møteplasser. Almedalsveckan fører til lokalt engasjement, økt oppmerksomhet for arrangørstedet og omsetningsvekst for lokalt næringsliv. I tillegg bidrar arrangementene til solid posisjonering av involverte selskaper.

Visjon
Arendalsuka skal være en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Mål
Arendalsuka skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale, nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Eierskap
Arendalsuka er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Privatpersoner står bak ideen, og gjennomførte den første Arendalsuka på dugnad, og ved hjelp av sponsorer og gode hjelpere. Videreføring av Arendalsuka er også et uavhengig dugnadsprosjekt, men med en noe tydeligere og fastere organisering og struktur.

I demokratiets ånd er Arendalsuka åpen for alle, og det er gratis å delta på arrangementer i regi av Arendalsuka.