Hvis vi skal klare å løse oppgavene som kommer på en anstendig måte trenger vi kvalifiserte mennesker i fulltid.
Anne-Cathrine Hjertaas

Bidrar deltidskultur både til amatørkultur og lite bærekraftige tjenester? Dette spørsmålet var bakgrunnen for den første debatten i No. 1 Sportsbar i Arendal på mandag.

KS, KF og KS Konsulent ønsket å rette fokus på hva deltid betyr for brukernes opplevelse av kvalitet, og bærekraften i de kommunale velferdstjenestene.

Leif Moland, forsker i Fafo, innledet før Hildegunn Andreassen i KS Konsulent samtalte med Bernhard Nilsen, rådmann i Flekkefjord, og Svein Skisland, rådmann i Vennesla.

Arrangementet ble avsluttet med en paneldebatt mellom Anne-Cathrine Hjertaas i KS, Mette Nord i Fagforbundet, Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, Stortingsrepresentant for Krf, Aust-Agder og Leif Moland.

Moland la i sin innledning vekt på at å få flere over på heltid er noe som tar tid:

– De kommunene som gjør det best har brukt 20 år på dette her, sa han.

Når det kom til spørsmålet som ble stilt i arrangementets tittel, mente han at deltid selvsagt ikke er noen trussel – hvis man legger lista lavt. Men jo mer ambisiøs man er med tanke på kvaliteten i tjenesten, desto riktigere er tittelen.

I paneldebatten sa Mette Nord i Fagforbundet at lederne må spørre de ansatte om hva som skal til for de vil jobbe mer.

– Hvordan skal vi få de til å ønske å jobbe mer, i stedet for å ønske seg bort, spurte Nord.

Anne-Cathrine Hjertaas var enig i arbeidsgiver må etterspørre de ansattes kompetanse:

– Det vi trenger fremover er at flere jobber mer, sa Hjertaas. Hvis vi skal klare å løse oppgavene som kommer på en anstendig måte trenger vi kvalifiserte mennesker i fulltid, sa hun.

Dette kunne Nord si seg enig i.

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius i KrF var opptatt av at deltid kan være viktig for å oppnå god balanse mellom familieliv og arbeidsliv. Deltid må fortsatt være mulig å velge for familier som ønsker det.

Lenkeblokk Icon Les også kronikken "Deltidsproblemet - mer enn uønsket deltid" Lenkeblokk Icon Les artikkelen "Andelen heltidsansatte øker"