Hva gjør vi?

Aktivitetene i KS skal støtte opp under rollen som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner, som interessepolitisk aktør overfor sentrale myndigheter og andre, og som forhandlingspart for arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Les mer

«Der livet leves»

«Der livet leves»

KS-podkasten «Der livet leves» handler om lokaldemokrati, klima og miljø, inkludering og digitalisering, og flere andre temaer som engasjerer alle som bor i en kommune. Lytt til alle podkastene her.

KS om fem år - hvor går vi?

KS om fem år - hvor går vi?

Samfunnet er i endring. Det får konsekvenser for kommunesektoren. KS har satt i gang en prosess for å finne ut hvordan organisasjonen skal tilpasse seg kommunenes og fylkeskommunenes fremtidige behov. Dette skjer i nær dialog med medlemmene.

Lokale valg. Lokale konsekvenser.

Lokale valg. Lokale konsekvenser.

I løpet av 2019 gjennomfører KS en kampanje kalt «Lokale valg - lokale konsekvenser». Hensikten er å bidra til at flest mulig bruker stemmeretten ved høstens valg. Kampanjemateriellet er til fri bruk for fylkeskommuner, kommuner og folkevalgte.

Strategikonferanser

Strategikonferanser

KS i alle fylkene arrangerer strategikonferanser hver vinter. Der deltar folkevalgte og administrative ledere fra hele fylket. En hovedhensikt med denne møteplassen er å forankre politisk viktige spørsmål for KS.

Høstkonferanser

Høstkonferanser

Hvert år etter at statsbudsjettet er lagt fram, holdes det konferanser i de fleste fylkene for administrativ og politisk ledelse. Drøfting av statsbudsjettet og konsekvensene for kommunesektoren er en fast del av programmet.

Langtidsplan 2016 - 2019

Langtidsplan 2016 - 2019

KS’ langtidsplan 2016-2019 definerer de viktigste målene for KS. Hensikten er å gi retning for hvordan KS bør arbeide for å fremme måloppnåelse for medlemmene. Langtidsplanen blir konkretisert i handlingsplanene for det enkelte år.

Les flere artikler

KONTAKT