Hva gjør vi?

Aktivitetene i KS skal støtte opp under rollen som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner, som interessepolitisk aktør overfor sentrale myndigheter og andre, og som forhandlingspart for arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Les mer

KS' toppmøter og Landstinget 2020

KS' toppmøter og Landstinget 2020

KS ønsker alle ordførere, fylkesordførere, by- og fylkesrådsledere og kommunedirektører velkommen til KS' toppmøter og Landstinget 10.-12. februar 2020. Medlemmer av ungdomsråd over hele landet får egen invitasjon til Toppmøte Barn og Unge.

Strategikonferanser 2020

Strategikonferanser 2020

KS i alle regionene arrangerer hver vinter strategikonferanser for folkevalgte og administrative ledere. På disse konferansene legges for eksempel grunnlaget for forhandlingene i lønnsoppgjøret og hvordan vi best møter utfordringer og muligheter fremover.

«Der livet leves»

«Der livet leves»

KS-podkasten «Der livet leves» handler om lokaldemokrati, klima og miljø, inkludering og digitalisering og flere andre temaer som engasjerer alle som bor i en kommune. Nye episoder slippes normalt hver mandag morgen. Gi innspill på derlivetleves@ks.no.

KS om fem år - hvor går vi?

KS om fem år - hvor går vi?

Samfunnet er i endring. Det får konsekvenser for kommunesektoren. KS har satt i gang en prosess for å finne ut hvordan organisasjonen skal tilpasse seg kommunenes og fylkeskommunenes fremtidige behov. Dette skjer i nær dialog med medlemmene.

Høstkonferanser

Høstkonferanser

Hvert år etter at statsbudsjettet er lagt fram, holdes det konferanser i de fleste fylkene for administrativ og politisk ledelse. Drøfting av statsbudsjettet og konsekvensene for kommunesektoren er en fast del av programmet.

Langtidsplan 2016 - 2019

Langtidsplan 2016 - 2019

KS’ langtidsplan 2016-2019 definerer de viktigste målene for KS. Hensikten er å gi retning for hvordan KS bør arbeide for å fremme måloppnåelse for medlemmene. Langtidsplanen blir konkretisert i handlingsplanene for det enkelte år.

Les flere artikler

KONTAKT