Konsultasjonsmøter 2020

Reform for videregående skole må fullfinansieres

Reform for videregående skole må fullfinansieres

- Kommunesektoren støtter målet og hovedtiltakene i Lied-utvalgets forslag om en gjennomføringsreform i videregående opplæring. Men omleggingen vil kreve tid og ressurser.

Ønsker samarbeid om tryggere deling av data mellom skole og hjem

KS ber regjeringen ta del i arbeidet med å finne tryggere måter å dele data mellom oppvekstsektoren og barns omsorgspersoner på. I dag mangler funksjonalitet som håndterer denne type data på en sikker måte.

Ønsker mer kulturmakt og midler til fylker og kommuner

Ønsker mer kulturmakt og midler til fylker og kommuner

- KS mener at mer makt og midler på kulturfeltet må forvaltes av lokale folkevalgte som kjenner det lokale kulturlivets utfordringer og muligheter, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til kulturminister Abid Raja.

Kommunesektoren bør brukes

Kommunesektoren bør brukes

Kommunesektoren bør brukes enda mer aktivt for at norsk næringsliv og norsk økonomi skal komme best mulig ut av koronapandemien. Det var budskapet fra styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til finansminister Jan Tore Sanner i konsultasjonsmøtet 11. november.

Tjenestetilbudet under press

Tjenestetilbudet under press

- Smittevernsarbeid og økt sykefravær legger press på de ordinære oppgaver og tjenester kommunesektoren skal levere, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

KS' forventninger til regjeringen

KS' forventninger til regjeringen

De økonomiske rammene for kommunene og fylkeskommunene var tema på første konsultasjonsmøte i 2020. KS ba regjeringen ta høyde for at flere får behov for kommunale tjenester, og sørge for bedre rammebetingelser for miljøvennlig kollektivtransport.

Koronakrisen preget møte med regjeringen

Koronakrisen preget møte med regjeringen

- Kommunesektoren må ha trygghet for at manglende skatteinngang, økte utgifter og manglende inntekter blir kompensert fullt ut. Tiltakspakken til kommunene kan spille en viktig rolle i å få aktiviteten i gang igjen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

KONTAKT