Det er gjennomført 11 bilaterale konsultasjonsmøter denne høsten. Saker til dagsorden ble satt opp i dialog med departementene, men det er i hovedsak KS som har meldt inn saker til møtene. Administrasjonen i KS har fått innspill fra fylkesstyrer, rådmannsutvalg, fylkeordførerkollegiet, fylkesrådmannskollegiet og KS Storbynettverk.

I de bilaterale møtene har hovedfokus vært å drøfte politisk saker som kan knyttes til regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2020, men andre sentrale saker har også vært drøftet. Sakene som har vært tema på møtene er sentrale saker som berører både kommunene og/eller fylkeskommunene.

Last ned hele oppsummeringen for 2018 her. (pdf)