Konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Her finner du en oppsummering fra høsten møter med de ulike departementene.

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Lavterskeltilbud for psykisk helse og rus, ressurskrevende tjenester og egenbetalingsordning for sykehjem og omsorgsboliger var blant temaene som ble tatt opp i møtet med Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

Store utfordringer med boligstiftelser

Store utfordringer med boligstiftelser

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov, ønsker KS endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov.

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker å bidra til bedre dialog og koordinering mellom kommuner, regioner og stat. - Vi vil være en aktiv stemme på vegne av kommunesektoren overfor departement og statlige myndigheter, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med KUD.

Ber staten ta ansvar

Ber staten ta ansvar

Garantiansvar i statlige veiprosjekter kan føre til dårligere lånebetingelser. I konsultasjonsmøte med Finansdepartementet torsdag 15. november ba KS regjeringen om å vurdere om staten bør ta dette ansvaret.

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

- KS mener det er viktig med et sterkt politisk fokus fremover for å sikre best mulig forutsetninger for en vellykket overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene. Derfor foreslår vi flere tiltak for tettere dialog og erfaringsutveksling.

Les mer

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

God diskusjon med regjeringen

God diskusjon med regjeringen

Gunn Marit Helgesen og representanter fra Hovedstyret i KS, har møtt kommunalministeren og politisk ledelse fra store deler av regjeringen til samtale om både lavutslippssamfunnet, digitalisering og innovasjon, kompetanse, arbeidsliv og velferdssamfunnet.

KS’ forventninger til regjeringen

KS’ forventninger til regjeringen

Kommunesektoren trenger økonomisk handlingsrom og lokal handlefrihet for å kunne effektivisere, omstille og gi befolkningen gode tjenester. I konsultasjonsmøtet med regjeringen tok KS opp både dette, og bekymring for at lokalt selvstyre svekkes.

Sektortenkning er en bremsekloss

Sektortenkning er en bremsekloss

KS ber regjeringen samordne innsatsen på prøve- og samarbeidsprosjektet «0-24» som retter seg mot utsatte barn og unge. Det var et av temaene KS tok opp i konsultasjonsmøtet med kommunal- og moderniseringsministeren 13. november.

Enige om å jobbe for inkludering

Enige om å jobbe for inkludering

I konsultasjonsmøtet med Arbeids- og sosialdepartementet tok KS opp inkluderingsdugnaden. KS påpekte at sektoren gjerne vil bidra til at flere blir inkludert i arbeidslivet. Temaer på møtet var også 0-24-samarbeidet, avlasterdommen og seriøst arbeidsliv.

Forventer involvering i lavutslippstrategien

Forventer involvering i lavutslippstrategien

- Vi forventer at kommunesektoren, som er så viktig for å redusere klimautslippene, så snart som mulig blir koblet på i regjeringens arbeid med lavutslippsstrategien, sa Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med Klima- og miljødepartementet (KLD).

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT