Konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Her finner du en oppsummering fra høsten møter med de ulike departementene.

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Lavterskeltilbud for psykisk helse og rus, ressurskrevende tjenester og egenbetalingsordning for sykehjem og omsorgsboliger var blant temaene som ble tatt opp i møtet med Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

Store utfordringer med boligstiftelser

Store utfordringer med boligstiftelser

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov, ønsker KS endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov.

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker å bidra til bedre dialog og koordinering mellom kommuner, regioner og stat. - Vi vil være en aktiv stemme på vegne av kommunesektoren overfor departement og statlige myndigheter, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med KUD.

Ber staten ta ansvar

Ber staten ta ansvar

Garantiansvar i statlige veiprosjekter kan føre til dårligere lånebetingelser. I konsultasjonsmøte med Finansdepartementet torsdag 15. november ba KS regjeringen om å vurdere om staten bør ta dette ansvaret.

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

- KS mener det er viktig med et sterkt politisk fokus fremover for å sikre best mulig forutsetninger for en vellykket overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene. Derfor foreslår vi flere tiltak for tettere dialog og erfaringsutveksling.

Les mer

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT