Konsultasjonsmøter 2017

SISTE OM FASTE MØTER MED REGJERINGEN

God diskusjon med regjeringen

God diskusjon med regjeringen

Gunn Marit Helgesen og representanter fra Hovedstyret i KS, har møtt kommunalministeren og politisk ledelse fra store deler av regjeringen til samtale om både lavutslippssamfunnet, digitalisering og innovasjon, kompetanse, arbeidsliv og velferdssamfunnet.

KS’ forventninger til regjeringen

KS’ forventninger til regjeringen

Kommunesektoren trenger økonomisk handlingsrom og lokal handlefrihet for å kunne effektivisere, omstille og gi befolkningen gode tjenester. I konsultasjonsmøtet med regjeringen tok KS opp både dette, og bekymring for at lokalt selvstyre svekkes.

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Her finner du en oppsummering fra høsten møter med de ulike departementene.

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Lavterskeltilbud for psykisk helse og rus, ressurskrevende tjenester og egenbetalingsordning for sykehjem og omsorgsboliger var blant temaene som ble tatt opp i møtet med Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

Store utfordringer med boligstiftelser

Store utfordringer med boligstiftelser

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov, ønsker KS endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov.

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker å bidra til bedre dialog og koordinering mellom kommuner, regioner og stat. - Vi vil være en aktiv stemme på vegne av kommunesektoren overfor departement og statlige myndigheter, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med KUD.

Les flere artikler

KONTAKT