Konsultasjonsmøter 2017

SISTE OM FASTE MØTER MED REGJERINGEN

Forventer en mer robust digital infrastruktur

Forventer en mer robust digital infrastruktur

KS er bekymret for sårbarheten i dagens infrastruktur, og ber regjeringen sikre at mobilnettet, bredbåndsnettet og Nødnett er robust nok for den videre digitaliseringen i kommunal sektor.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

-KS har bedt om at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på spørsmålet om informasjonsflyt når skatteinnkrevingen overføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Mer samarbeid om digitalisering

Mer samarbeid om digitalisering

Kommunesektoren vil fremover møte en mer samlet statlig sektor i spørsmål om digitalisering. Det er et av tiltakene digitaliseringsminister Nikolai Astrup ser for seg i oppfølgingen av strategien «Én digital offentlig sektor.»

Diskuterte samarbeid for å sikre gode barnehager og skoler

Diskuterte samarbeid for å sikre gode barnehager og skoler

Det bilaterale konsultasjonsmøtet mellom Kunnskaps- og integreringsdepartementet og KS drøftet tre hovedsaker: oppfølging av avtalen om kvalitetsutvikling i barnehage og skole, integrering og digitalisering.

Hat, trusler og vindkraft

Hat, trusler og vindkraft

Hvordan skal vi jobbe for å forebygge hat og trusler, og hvordan sikre kommunene økt myndighet i vindkraftsaker, var tema da politisk ledelse i KS møtte kommunalminister Monica Mæland til konsultasjonsmøte torsdag.

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS mener at regionreformen aktualiserer behovet for felles prinsipper for styring av kulturinstitusjoner. Det var ett av temaene som ble diskutert da politisk ledelse i KS møtte Kulturdepartementet til bilateralt konsultasjonsmøte.

Les flere artikler

KONTAKT