Faste møter med regjeringen

KS og regjeringen er omforent om behovet for en god dialog mellom staten og kommunesektoren. Fra og med arbeidet med statsbudsjettet for 2001 har det vært regelmessige konsultasjonsmøter mellom staten ved regjeringen og KS.

Les mer fra møtene

Les flere artikler

KONTAKT