Landstinget består av 252 valgte delegater fra kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i KS-området.

Delegatene som ble utpekt av fylkesmøtene og av Landsmøtet i KS Bedrift velger representanter til Landsstyret og til Hovedstyret.

I tillegg velges Hovedstyrets leder og nestleder(e). Under Landstinget i 2020 ble det valgt to nestledere.

Lenkeblokk Icon Landstingssakene 2020