Landsstyret møtes minst to ganger i året og er KS’ øverste organ i fireårsperioden mellom landstingene. Landsstyret avgir ofte formelle uttalelser om ulike temaer i forbindelse med sine møter. Uttalelsene er førende for KS' videre arbeid på feltet.

I etterkant av Landstinget utarbeides langtidsplan for KS basert på de politiske vedtakene. Langtidsplanen for KS (2020-2023) vedtas på det første landsstyremøtet etter Landstinget (i mai 2020).

Lenkeblokk Icon Saksdokumenter for Landsstyret

Følgende er valgte medlemmer til KS' landsstyre etter valget på Landstinget i februar 2020 (blir oppdatert ved endringer):
 
Fra Hovedstyret:
Styreleder: Gunn Marit Helgesen, Vestfold og Telemark (H)
Nestleder: Sven Tore Løkslid, Vestfold og Telemark (Ap) 
 
Mette Gundersen, Kristiansand (Ap)
Nils Ole Fosshaug, Målselv (Ap)
Lise Selnes, Nord-Odal (Ap)

Ådne Naper, Vestfold og Telemark (SV)

Jenny Følling, Sunnfjord (Sp)
Ivar B. Prestbakmo, Troms og Finnmark (Sp) 

Hilde Onarheim, Bergen (H)
Tore Opdal Hansen, Viken (H) 

Terje Søviknes, Bjørnafjorden (FrP)

Bjørn Alfred Ropstad, Agder (KrF)

Hallstein Bjercke, Oslo (V)
 
I tillegg kommer ett medlem fra KS Bedrift:
Per Arne Kaarstad, Hemne Kraftlag SA 
 
Landstingsvalgte medlemmer:
Petter Sortland, Høyanger (Ap)
Jan Inge Kaspersen, Trøndelag (Ap)
Raymond Johansen, Oslo (Ap)
Heidi Granli, Gol (Ap)
Remi Solberg, Vestvågøy (Ap)
Tove-Lise Torve, Møre og Romsdal (Ap)
Aina Borch, Porsanger (Ap)
Svein Larsen, Sarpsborg (Ap)
Marianne Chezak, Rogaland (Ap)
Kathy Lie, Viken (SV)
Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog (MDG)
Arne Bergsvåg, Rogaland (Sp)
Beate Marie Dahl Eide, Seljord (Sp)
John Erik Vika, Eidsvoll (Sp)
Gro Anita Mykjåland, Iveland (Sp)
Kari Anne Sand, Kongsberg (Sp)
Olav Røssum, Innlandet (Sp)
Ronald Wærnes, Båtsfjord (Sp)

Cesilie Tveit, Bergen (FNB)

Tom Myrvold, Ørland (H)
Anne Bjertnæs, Gjøvik (H)
Anne Haabeth Rygg, Oslo (H)
Line Fusdahl, Troms og Finnmark (H)
Arne Thomassen, Agder (H)

Jonas Skrettingland, Hå (KrF)
Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome (FrP)
Knut Erik Engh, Ulstein (FrP)

Fylkesstyreledere 2019-2023:

Agder - Gro Bråten (Ap)
Innlandet - Merete Myhre Moen (Sp)
Nordland - Monika Sande (Sp)
Oslo - Robert Steen (Ap), møter for Raymond Johansen (Ap) som er direktevalgt i Landsstyret.
Møre og Romsdal - Odd Helge Gangstad (Sp)
Rogaland - Odd Stangeland (Ap)
Troms og Finnmark - Kari-Anne Opsal (Ap)
Trøndelag - Ole-Herman Sveian (Sp)
Vestfold og Telemark - Thorvald Hillestad (Sp), nestleder møter for Sven Tore Løkslid (Ap) som er direktevalgt i Hovedstyret
Vestland - Jostein Ljones (Sp)
Viken - Hilde Thorkildsen (Ap)

I tillegg kommer ett medlem fra KS Bedrift:
Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen