Oversikt over de fylkesvise kommunedirektørutvalgene finner du på de respektive regionsider.

Lenkeblokk Icon Se møtedokumenter for Kommunedirektørutvalget

Det sentrale kommunedirektørutvalget for 2021-2023 består av:

  • Leder Bjørn Fauchald, Vestre Toten kommune
  • Nestleder Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune
  • Jan Myrekrok, Vinje kommune
  • Aud Norunn Strand, Modum kommune
  • Terje Heggheim, Sunnfjord kommune
  • Katrine Lereggen, Melhus kommune
  • Tron Bamrud, Innlandet fylkeskommune

Vara:

Merete Hessen, Kvæfjord kommune
Magne Fjell, Randaberg kommune
Trine Wikstrøm, Lillestrøm kommune
Per Gunnar Johnsen, Lødingen kommune
Wenche Solheim, Ørsta kommune
Trond Stenvik, Overhalla kommune
Inge Smith Dokken, Rogaland fylkeskommune

Lenkeblokk Icon Se vedtekter for KDU