Hovedstyrets nestleder er Sven Tore Løkslid.

Hovedstyret møtes normalt ti ganger i året og ellers etter behov, for eksempel under tariffoppgjøret. Hovedstyret utpeker representanter til internasjonale organisasjoner som KS er medlem av. Hovedstyret kan for enkelte områder, eller spesielle saker, oppnevne utvalg og fastsette nærmere bestemmelser for deres virksomhet.

Hovedstyret har 15 medlemmer, hvorav ett medlem velges av styret for KS Bedrift. Kommunedirektørutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett.

Sakspapirer, vedlegg og protokoll legges ut i forkant og etter møtene.

Lenkeblokk Icon Saksdokumenter for Hovedstyret

Hovedstyrets medlemmer 2020-2024:

Leder
Gunn Marit Helgesen (H)
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Nestleder
Sven Tore Løkslid (Ap)
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Mette Gundersen (Ap)
Kristiansand kommune, Agder

Nils Ole Fosshaug (Ap)
Målselv kommune, Troms og Finnmark

Lise Selnes (Ap)
Nord-Odal kommune, Innlandet

Ådne Naper (SV)
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Jenny Følling (Sp)
Sunnfjord kommune, Vestland

Ivar Prestbakmo (Sp)
Troms og Finnmark fylkeskommune

Hilde Onarheim (H)
Bergen kommune, Vestland

Tore Opdal Hansen (H)
Viken fylkeskommune

Terje Søviknes (FrP)
Bjørnafjorden kommune, Vestland

Bjørn Alfred Ropstad (Krf)
Agder fylkeskommune

Hallstein Bjercke (V)
Oslo kommune

Pål Smits (Samfunnsbedriftene)

Bjørn Fauchald (Observatør)
leder av det sentrale kommunedirektørutvalget
kommunedirektør i Veste Toten kommune