Hovedstyrets første nestleder er Sven Tore Løkslid. Andre nestleder er Jenny Følling.

Hovedstyret møtes normalt ti ganger i året og ellers etter behov, for eksempel under tariffoppgjøret. Hovedstyret utpeker representanter til internasjonale organisasjoner som KS er medlem av. Hovedstyret kan for enkelte områder, eller spesielle saker, oppnevne utvalg og fastsette nærmere bestemmelser for deres virksomhet.

Hovedstyret har 15 medlemmer, hvorav ett medlem velges av styret for Samfunnsbedriftene. Kommunedirektørutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett.

Sakspapirer, vedlegg og protokoll legges ut i forkant og etter møtene.

Lenkeblokk Icon Saksdokumenter for Hovedstyret

Hovedstyrets medlemmer 2020-2024:

Leder
Gunn Marit Helgesen (H)
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Første nestleder
Sven Tore Løkslid (Ap)
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Andre nestleder
Jenny Følling (Sp)

Sunnfjord kommune, Vestland

Odd Stangeland (Ap)
Eigersund kommune

Kari-Anne Opsal (Ap)
Harstad kommune

Petter Sortland (Ap)
Høyanger kommune
Fast møtende vara for Mette Gundersen AP (i permisjon)

Ådne Naper (SV)
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Arne Bergsvåg (Sp)
Rogaland fylkeskommune

Beate Marie Dahl Eide (Sp)
Seljord kommune
Fast møtende vara for Ivar B. Prestbakmo SP (i permisjon)

Hilde Onarheim (H)
Bergen kommune, Vestland

Tore Opdal Hansen (H)
Viken fylkeskommune

Terje Søviknes (FrP)
Bjørnafjorden kommune, Vestland

Bjørn Alfred Ropstad (Krf)
Agder fylkeskommune

Gunhild Berge Stang (V)
Vestland fylkeskommune

Pål Smits (Samfunnsbedriftene)

Bjørn Fauchald (Observatør fra sentralt kommunedirektørutvalg)

Kjetil Bjørklund (Observatør)
Ansatterepresentant

Saksdokumenter og referater fra møter til og med 2022

Søk på det aktuelle styre, råd eller utvalg.