Samtidig valgte landsstyret andre nestleder Sven Tore Løkslid (Ap) til første nestleder og hovedstyremedlem Jenny Følling (Sp) til andre nestleder.

Landsstyret foretar ifølge KS’ vedtekter (§ 6.8) «… suppleringsvalg til landstingsvalgte tillitsverv i perioden mellom to landsting».

Endringer i Hovedstyret

Stortingsvalget og regjeringsskiftet fører til flere endringer i KS’ politisk valgte organer. Tre medlemmer i hovedstyret fratrer sine verv. I tillegg til Gram, som er blitt statsråd, er Lise Selnes (Ap) og Nils Ole Fosshaug (Ap) valgt som faste stortingsrepresentanter.

Disse ble valgt til nye medlemmer av KS’ hovedstyre fram til Landstinget i 2024: Odd Stangeland (Ap), Kari-Anne Opsal (Ap) og Arne Bergsvåg (Sp). 

Valgene ble gjort enstemmig. Ap, SV og MDG hadde følgende protokolltilførsel i landsstyret:

«Arbeiderpartiet og SV vil primært peke på AP som største parti i kommunesektoren for ledelse av KS, deretter på Sp som nest største parti. 78 prosent av landets ordførere/fylkesordførere er fra et av disse to partiene. Vi beklager at det ikke er flertall for denne oppfatning i hovedstyret. Med dette avklart kommer vi til å gi vår tilslutning til ny ledelse av KS for å bygge opp under et samla kommunefelleskap.»

To medlemmer av hovedstyret har fått permisjon fra sine verv: Mette Gundersen (Ap) som er utnevnt til statssekretær og Ivar B. Prestbakmo (Sp), som er fast møtende vara på Stortinget.

Som nye vararepresentanter til hovedstyret ble disse valgt: Jan Inge Kaspersen (Ap), Olav Røssum (Sp), Ronald Værnes (Sp) og Kjersti Tommelstad (SV).

Den nye hovedstyret. Foto: KS

Endringer i Landsstyret

Stortingsvalget og endringer i hovedstyret gjør det også nødvendig med suppleringsvalg til landsstyret.

Landsstyrerepresentantene Gro Anita Mykjåland (Sp) og Kathy Lie (SV) er blitt valgt inn som faste stortingsrepresentanter. De fratrer begge sine verv i KS.

Disse ble valgt som nye faste medlemmer av landsstyret: Margrethe Svinvik (Sp), Borgny Grande (Sp) og Kjersti Tommelstad (SV). Disse rykker opp fra varaplass. Det ble valgt fem nye vararepresentanter til landsstyret.

I organisasjonsutvalget fratrer Per Olav Tyldum (Sp), som er blitt valgt inn på Stortinget. Ida Stuberg (Sp) ble valgt som nytt medlem.

Lenkeblokk Icon Se også uttalelser fra Landsstyret

KS' hovedstyre valgt 2. november 2021

Gunn Marit Helgesen, H, leder
Sven Tore Løkslid, Ap, første nestleder
Jenny Følling, Sp, andre nestleder
Mette Gundersen, Ap (i permisjon)
Odd Stangeland, Ap
Kari-Anne Opsal, Ap
Ådne Naper, SV
Arne Bergsvåg, Sp
Ivar B. Prestbakmo, Sp (i permisjon)
Hilde Onarheim, H
Tore Opdal Hansen, H
Terje Søviknes, Frp
Bjørn Alfred Ropstad, KrF
Gunhild Berge Stang, V
Pål Smits, Samfunnsbedriftene