Landstinget er KS’ øverste organ. Det avholdes hvert fjerde år, etter at det har vært lokalvalg.

Landstinget 2024 skal avholdes i Trondheim 13. og 14. februar.

Innkalling vil bli sendt alle delegater fra KS’ regionkontorer innen midten av desember (gjelder ikke Østfold, hvor det har vært omvalg til fylkesringet). I brevet er det egen påmeldingslenke samt informasjon om reisebestilling.

Hovedstyret har vedtatt disse rammene for KS' toppmøter og Landstinget: 

Hovedpunkter i kjøreplanen

Dette er hovedpunktene i kjøreplanen i «Landstings-uka»:

Søndag 11. februar:

Hovedstyret møtes og gjør de siste forberedelsene til Landstinget.

Mandag 12. februar:

10.00 Toppmøte barn og unge. Fram til lunsj kan politikere og kommunedirektører delta, etter lunsj arbeider ungdommene med sitt innspill til Landstinget.

Etter lunsj: Kommunedirektørenes toppmøte.

Tirsdag 13. februar:

08.45 - 15.00 Kommunalpolitisk toppmøte. 

15.30 - 17.30 Landsting med leders tale og generell politisk debatt.

Onsdag 14. februar:  

09.15 - 15.00 Landsting med politiske vedtak, valg og andre saker.

Politiske vedtak

Det politiske hoveddokumentet «Mange bekker små» som ble vedtatt på Landstinget i 2020, har vært grunnlaget for kommunesektoren og KS’ arbeid de siste fire årene.

Landstinget skal vedta et liknende politisk dokument neste år, som uttrykker kommunesektorens egne ambisjoner og forventninger til statlige myndigheter. Hovedstyrets forslag til «Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-2027» er til behandling på fylkesmøtene i november, og Hovedstyret vedtar et endelig forslag i desember.

På samme måte som i 2020 vil det bli opprettet komiteer for å diskutere og behandle «Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-2007». Dette bidro til at Landstinget i 2020 ble et politisk verksted med reelle politiske debatter, viste evalueringen. Komiteene vil starte arbeidet ved årsskiftet.

I tillegg kan grupper av delegater, politiske organ i KS og kommuner/fylkeskommuner foreslå dagsaktuelle uttalelser, som det blir en egen redaksjonskomité for.