Norges over 10.000 folkevalgte, 356 kommuner og 11 fylker er en formidabel kraft og en betydelig bærebjelke i det norske demokratiet.

KS oppfordrer folkevalgte, kommuner og fylkeskommuner til å dele og spre filmene om Påsan i egne kanaler på sosiale medier. Filmene er klippet i forskjellige format tilpasset sosiale medier. Alt er selvfølgelig til fritt bruk.

Lenkeblokk Icon Trykk her for å dele filmen direkte fra KS' innlegg på Facebook til dine følgere Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned hovedfilm (lang versjon)

Mye har skjedd på sosiale medier de siste årene, og det anbefales å bruke korte filmer på sosiale medier. Du kan enkelt laste ned passende format av filmen til Facebook, Snapchat og Instagram under. Vi anbefaler å starte med å legge ut film 1, for deretter å følge opp med film 2 og 3 ukene etter. På den måten blir det en fin påminnelse frem mot valget.

Facebook

Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 1 til Facebook Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 2 til Facebook Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 3 til Facebook

Instagram

Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 1 til Instagram Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 2 til Instagram Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 3 til Instagram

Snapchat

Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 1 til Snapchat Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 2 til Snapchat Lenkeblokk Icon Trykk her for å laste ned film 3 til Snapchat

Husk å skrive egen post-tekst tilpasset deres bruk før dere deler 

For å utnytte oppmerksomheten til å få frem sitt valgrelaterte budskap, må man huske på å skrive gode post-tekster. Vi vet godt hvilket engasjement og kunnskapsnivå som er tilstede hos de som hver dag arbeider for og med lokaldemokrati. For å hjelpe til med å komme i gang ønsker vi å vise noen eksempler til inspirasjon.

Bokmål:

 • Forslag til en kommune

  Enkel nøytral post-tekst Husk at du må stemme for å bli hørt! De neste fire årene skal vi behandle hvordan skole, eldreomsorg og næringsutvikling skal prioriteres. Bruk stemmeretten!
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Heldigvis er det ingen planer om å bytte ut biler med esler i vår kommune. Men de neste fire årene skal mange viktige saker avgjøres. Hvilke saker mener du er de viktigste for [Kommunenavn]?

  Skriv inn og kom med innspill i tråden under!
  For å generere spredning Det nærmer seg valg. Kjenner du noen som kanskje kommer til å glemme å stemme? Send personen videoen under så han eller hun ikke glemmer å stemme 11. september.
 • Forslag til en fylkeskommune

  Enkel nøytral
  post-tekst
  Slapp av, jeg har ingen planer om å bytte ut biler med esler! Men det er viktig at så mange som mulig bruker muligheten til å bestemme hvordan byen vår skal prioritere, så bruk stemmeretten!
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Husk at du må stemme for å bli hørt! Men du kan si din mening allerede nå - hvilke saker mener du blir de viktigste for [Fylkeskommunenavn] de neste fire årene? Skriv inn og kom med innspill i tråden under!
  For å generere spredning Det nærmer seg valg. Kjenner du noen som kanskje kommer til å glemme å stemme? Send personen videoen under så han eller hun ikke glemmer å stemme

Nynorsk:

 • Forslag til ein kommune

  Enkel nøytral post-tekst Hugs at du må røyste for å bli høyrd. Dei neste fire åra skal vi handsame korleis skole, eldreomsorg og næringsutvikling skal prioriterast. Bruk røysteretten!
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Heldigvis har vi ingen planar om å byte ut bilar med esel i kommunen vår. Men dei neste fire åra skal mange viktige saker bli avgjorde. Kva for saker meiner du er dei viktigaste for [Kommunenamn]? Skriv inn og kom med innspel i tråden under!
  For å generere spredning Det nærmar seg val! Kjenner du nokon som kan kome til å gløyme å røyste? Send personen videoen under så han eller ho ikkje gløymer å røyste.
 • Forslag til ein fylkeskommune

  Enkel nøytral
  post-tekst
  Hugs at du må røyste for å bli høyrd! Dei neste fire åra skal vi handsame korleis samferdsel, vidaregåande skolar og næringsutvikling skal prioriterast. Bruk røysteretten 11. september!
  Tilrettelegging for engasjement og debatt Hugs at du må røyste for å bli høyrd! Men du kan seie meininga di allereie no – kva for saker meiner du blir dei viktigaste for [Fylkeskommunenamn] dei neste fire åra? Skriv inn og kom med innspel i tråden under!
  For å generere spreiing Det nærmar seg val. Kjenner du nokon som kan kome til å gløyme å røyste? Send personen videoen under så han eller ho ikkje gløymer å røyste 11. september.